Med denne website vil jeg vise mine værker og  fortælle om hvad jeg arbejder med lige nu…